Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Gminne

nowy dowód osobisty od 1 marca 2015 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator sobota, 14 marca 2015 21:10

Od 1 marca 2015 roku zmieniono wzór dowodów osobistych. Zabezpieczenia zastosowane w tym dokumencie przedstawia załączony plik w formacie pdf.

 

NOWY DOWÓD OSOBISTY WZÓR

 

Harmonogram odbioru odpadów - Gmina Wisniew

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Harmonogram odbioru odpadów - Gmina Wiśniew

 

 

   

Nowy system gospodarki odpadami

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony: wtorek, 02 lipca 2013 21:27 Wpisany przez Administrator czwartek, 06 czerwca 2013 20:08

Zasady nowego systemu gospodarki odpadami w gminie Wiśniew

szczegóły na www.wisniew.pl

Kliknij na obrazek aby powiększyć

   

Taryfy za wodę i ścieki

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony: wtorek, 02 lipca 2013 21:28 Wpisany przez Administrator niedziela, 16 grudnia 2012 20:07

Taryfy opłat za wodę i ścieki w okresie 01.V.2012 do 30.IV.2013.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy

Plik do pobrania TARYFY w formacie pdf

lub kliknij na poniższe zdjęcie

 

usługa Cena Podatek

Koszt

gospodarstwa

zużycie
Woda 2,20 zł 8% 23,76 zł 10 m3
Licznik 1,50 zł 8% 1,62 zł

ŚciekiRACHUNEK MIESIĘCZNY 25,38 złGospodarstwo
To przykładowa 4 osobowa rodzina która zużywa 10 m3 wody na miesiąc


Jest to symulacja i nie należy brać tego obliczenia jako podstawy prawnej
   

Dzień Kobiet

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wpisany przez Monika Ciołek

Dnia 10.03.2012r. delegacja z Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Wiśniewskiej uczestniczyła w imprezie organizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

Czytaj całość ...

Zapraszamy do GALERII

   

STRATEGIA SUKCESU GMINY WIŚNIEW

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony: poniedziałek, 24 października 2011 21:19 Wpisany przez Administrator poniedziałek, 24 października 2011 20:59

 STRATEGIA SUKCESU

GMINY WIŚNIEW 

 2011

Źródło http://wisniew.pl/wazne-dokumenty-gminy-wisniew

 UWAGI OGÓLNE

            W procesie opracowywania strategii dla Gminy Wiśniew Komitet Sterujący i konsultanci zastosowali najnowszą metodologię, zmierzającą do koncentracji zawartości dokumentu strategii. Metodologia ta oparta jest na założeniu, iż nadmierna obszerność dokumentu utrudnia wykorzystywanie celów strategii do rozstrzygania bieżących dylematów operacyjnych.

 W zapisie strategii Wiśniewa zastosowano przeważającą obecnie w praktyce tendencję do przesuwania zadań realizacyjnych ze strategii do innego narzędzia zarządzania, jakim jest Wieloletni Program Inwestycyjny. Zadania realizacyjne powinny być przedmiotem procesu opracowywania WPI, a nie procesu budowy strategii. Usunięcie ich ze Strategii i przeniesienie do WPI będzie skutkować podwyższeniem czytelności Strategii, zaś obecność ich w WPI gwarantuje wiarygodność realizacji Strategii. Warunkiem powodzenia tej koncepcji jest zastosowanie do selekcji zadań inwestycyjnych WPI kryteriów „zakotwiczonych” w strategii.

 Strategia Gminy Wiśniew zmierza do maksymalnego spożytkowania cennych odmienności na jej terytorium, cech charakterystycznych i unikalnego, zasobu historycznego. Zgromadzone drogą pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Strategii w Wiśniewie zasoby wielu odpowiednich danych i wniosków z nich płynących należy w najbliższych latach dobrze i konsekwentnie spożytkowywać.

 SŁOWNICZEK:

 1. Misja: jest bezterminowa w dającej się przewidzieć przyszłości, jest zapisem sensu naszego istnienia. Ma charakter dynamiczny. Zapis misji powinien być ujęty krótko, sentencjonalnie
  w sposób wpadający w oczy i poruszający emocje czytelnika.
 2. Wizja: obraz naszego świata po rozwiązaniu danego problemu, zrealizowaniu strategii w jej bieżących bliższych i dalszych zamierzeniach. Ma charakter terminalny i statyczny. Potrzebą jej sformułowania jest pokazanie dążenia, ustawienie drogowskazu dla sformułowania celów działań. Jak powiedział Talleyrand: „Nigdy nie jesteśmy dalej od celu niż wtedy, kiedy nie wiemy, dokąd idziemy”.
 3. Cele strategiczne: jeśli w dokumencie strategii występuje nadmiar słusznych celów to budzi się w czytelniku wątpliwość, czy zamiary są w ogóle możliwe. Cele strategiczne to cele, które w wyniku hierarchizacji zdecydowano się realizować w pierwszej kolejności. Nie oznacza to, że nie ma innych celów strategicznych. Będą one realizowane w miarę aktualizacji strategii.
 4. Cele szczegółowe: nie są bezpośrednio zadaniami realizacyjnymi. Ich rola
  to wskazanie zakresu pożądanych zadań inwestycyjnych do Wieloletniego Programu
  Inwestycyjnego oraz innych, wieloletnich programów realizacyjnych.
 5. Koncentracja strategii: Skoncentrowanie strategii na starannie wybranych kilku celach strategicznych przynosi szybsze i bardziej odczuwalne dla wspólnoty efekty. Jeśli jest wola pomieszczenia w strategii wielu celów, należy bliżej i w odniesieniu do każdego z nich określić horyzont czasowy jego realizacji dla rozłożenia wysiłków w czasie.
 6. Hierarchizacja: czytelnik strategii nie może mieć wątpliwości, co do tego, co dla wspólnoty lokalnej jest ważne, a co mniej ważne. Istotniejsza od rozbudowanego obrazu pomyślnej przyszłości jest wiedza czytelnika, na czym ma się wspólnota koncentrować w najbliższych latach, jeśli idzie o jej istotne dążenia.
 7. Zrównoważony rozwój: oznacza, że z pola planowania strategicznego nie może zniknąć żadna z trzech najważniejszych dziedzin życia: społeczna, gospodarcza oraz środowiska naturalnego i zarządzania przestrzenią. Nie oznacza to jednak założenia, że wszystko należy rozwijać równomiernie, bo oznacza to rozwój powolny. Należy skupiać się na stałej selekcji (hierarchizacji) aktualnie najważniejszych celów i po ich zrealizowaniu ponownie hierarchizować pozostałe. Proces ten jest ciągły.

 

TREŚĆ DOKUMENTU STRATEGII Gminy WIŚNIEW

         Podstawą prac nad dokumentem Strategii Gminy Wiśniew był zrealizowany przez Zespół
d/s Opracowania Raportu z udziałem konsultantów firmy Wolska & Jefremienko „Raport o stanie Gminy Wiśniew 2004”.

           Strukturę Raportu uporządkowano w ten sposób, że każdy z ekspertów wypełniający odpowiadającą jego zakresowi kompetencji część „Raportu o stanie Gminy Wiśniew 2004” przestrzegał porządku tematycznego, jednolitego sposobu pisania i edycji, co nadawało czytelną strukturę dokumentowi. Celem takiego podejścia było zapewnienie swobody poruszania się po „Raporcie” i prowadzenia porównań.

 Podział tematyczny zespołów roboczych Komitetu Sterującego 

SEKTOR

NAZWA SEKTORA

NAZWA ZESPOŁU

I

Warunki środowiska i zasoby naturalne

ZESPÓŁ PIERWSZY

WARUNKI

II

Demografia

 

III

Podstawowe potrzeby

ZESPÓŁ DRUGI

POTRZEBY

VI

Warunki dla działalności gospodarczej

 

IV

Oświata i edukacja

ZESPÓŁ TRZECI

CZŁOWIEK

X

Kultura i sztuka

VII

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

 

V

Usługi komunalne

ZESPÓŁ CZWARTY

INFRASTRUKTURA

VIII

Bezpieczeństwo

IX

Administracja lokalna i obsługa mieszkańców

 

XI

Organizacje pozarządowe

ZESPÓŁ PIĄTY

DIALOG

           Filozofią budowy Raportu nie jest opisywanie wszystkiego. Celem sporządzenia tego dokumentu było:

 1. Utworzenie trwałej i aktualizowanej bazy danych o Gminie.
 2. Udostępnienie każdemu urzędnikowi, ekspertowi i mieszkańcom uporządkowanego, kompletnego obrazu wspólnoty.
 3. Ujawnienie poprzez zestawienie danych z kilku ostatnich lat najważniejszych trendów
  i tendencji w życiu wspólnoty.
 4. Odpowiedź na pytanie, które zjawiska w życiu Gminy są najważniejsze dla jej rozwoju.
 5. Umożliwienie członkom Komitetu Sterującego, poprzez analizę Raportu, identyfikacji tych zjawisk (ważnych z punktu widzenia rozwoju Gminy Wiśniew) oraz uporządkowania ich według zasad analizy SWOT (Mocne i Słabe Strony, Szanse i Zagrożenia).

           Nadany dokumentowi porządek ułatwił Komitetowi Sterującemu późniejszą identyfikację przyczyn najważniejszych problemów. Odróżnianie przyczyn od skutków jest jednym z celów stosowania metodycznego podejścia do opracowania strategii, w miejsce często praktykowanego zapisywania w niej życzeń, co do przyszłości.

           Zapisane elementy analizy SWOT zostały na podstawie decyzji Komitetu Sterującego ułożone według ważności od najważniejszego poczynając.

 

SŁABE STRONY, CZYLI STRATEGICZNE PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA

Zjawiska ograniczające możliwości rozwoju Gminy, na które bezpośredni wpływ ma sama Gmina:

L.p.

Słabe strony – czyli strategiczne problemy do rozwiązania

Punkty

 1.  

Mała liczba miejsc pracy

10

 1.  

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

6

 1.  

Niski stopień skanalizowania gminy

6

 1.  

Zanieczyszczanie lasów

5

 1.  

Niepełne wyposażenie urzędu

3

 1.  

Choroby zawodowe rolników

3

 1.  

Brak wysypiska

3

 1.  

Niskie nakłady finansowe na kulturę

2

 1.  

Duża liczba osób wymagających wsparcia

2

10.  

Brak bazy sportowej w szkołach

2

11.  

Słabe wykształcenie dużej liczby mieszkańców

1

12.  

Niedobór stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej

1

13.  

Brak domu pomocy społecznej

1

14.  

Zły stan dróg lokalnych

1

15.  

Niewystarczający dostęp do pracowni komputerowych

1

16.  

Brak systemu motywacji pracowników Urzędu

 

17.  

Migracja ludzi młodych

 

18.  

Brak estetyki wokół budynków oświatowych

 

19.  

Brak ochrony użytków ekologicznych

 

20.  

Brak Inicjatyw integrujących mieszkańców

 

21.  

Niepełny i źle zorganizowany wywóz nieczystości stałych

 

22.  

Transport publiczny nie zaspokajający potrzeb lokalnych

 

23.  

Brak raportów o stanie środowiska

 

 ZAGROŻENIA

Zjawiska negatywne mogące stanowić zagrożenie dla rozwoju Gminy, występowanie, których jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami bezpośredniego jej wpływu:

L.p.

Zagrożenia

Punkty

 1.  

Brak ofert pracy

14

 1.  

Zastój w rozwoju zakładów produkcyjnych

11

 1.  

Wzrost bezrobocia

11

 1.  

Niski przyrost naturalny

9

 1.  

Zanieczyszczanie lasów

7

 1.  

Konieczność dotowania indywidualnych odbiorców wody przez samorząd

5

 1.  

Starzenie się społeczeństwa

3

 1.  

Zanieczyszczenie środowiska wskutek działalności rolniczej

2

 1.  

Odpływ ludzi młodych

 

 MOCNE STRONY, CZYLI ATUTY

Zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju Gminy, na który bezpośredni wpływ ma sama Gmina - mieszkańcy, instytucje, władze samorządowe:

L.p.

Atuty – czyli mocne strony

Punkty

 1.  

Czyste gleby

12

 1.  

Duży odsetek młodzieży kontynuującej naukę w szkołach wyższych

11

 1.  

Dobra współpraca jednostek kultury z jednostkami oświaty, kościołem

6

 1.  

Istnienie GOK

5

 1.  

Duży odsetek kobiet na kierowniczych stanowiskach

5

 1.  

Oczyszczalnia ścieków z rezerwami odbioru

4

 1.  

Wydawnictwo samorządowe

4

 1.  

Istnienie gminnego ośrodka zdrowia

4

 1.  

Zespół dworski

4

 1.  

Dogodny dostęp uczniów do sieci placówek oświatowych

3

 1.  

Duży odsetek oświetlonych dróg

2

 1.  

Postęp w funkcjonowaniu Urzędu

2

 1.  

Potencjał agroturystyczny (Bogactwo fauny i flory – ptaki, ryby, grzyby)

2

 1.  

Sprawność ochotniczej straży pożarnej

1

 SZANSE

Zjawiska pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju Gminy, występowanie, których jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami bezpośredniego jej wpływu:

L.p.

Szanse

Punkty

 1.  

Duża lesistość

12

 1.  

Rosnąca liczba studiującej młodzieży

12

 1.  

Korzystne położenie Gminy w Powiecie

11

 1.  

Wysokie w stosunku do dochodów nakłady na inwestycje oświatowe

8

 1.  

Dostępna infrastruktura energetyczna

3

 1.  

Atuty Doliny Muchawki

2

 1.  

Istnienie internetu

2

 1.  

Położenie gminy przy drodze krajowej

2

 1.  

Bliskość Warszawy i Siedlec

1

 1.  

Krajowy szlak  kolejowy

1

 1.  

Sprzyjające agroturystyce rozdrobnienie gospodarstw rolnych

1

 Na podstawie analizy SWOT oraz „Raportu o Stanie Gminy Wiśniew 2004” członkowie Komitetu Sterującego sformułowali poniższą listę najważniejszych problemów:

 Organizacja sieci szkół – struktura oświaty

 1. Brak infrastruktury technicznej – złe warunki życia mieszkańców
 2. Brak miejsc pracy
 3. Mała aktywność społeczna – brak liderów
 4. Niska świadomość ekologiczna
 5. Niska świadomość kulturalna - niska podaż dóbr kultury i niskie uczestnictwo w ich konsumpcji
 6. Brak strategii ubiegania się o fundusze unijne
 7. Niedostateczna promocja Gminy

 MISJA, WIZJE ORAZ CELE STRATEGICZNE

         Planowanie strategiczne należy rozumieć jako przemyślany, metodyczny sposób zarządzania, prowadzący w dłuższej perspektywie czasowej do rozwiązania najważniejszych problemów i wykorzystania najważniejszych atutów, z uwzględnieniem zewnętrznych szans
i zagrożeń.

          Dlatego Komitet Sterujący poszukiwał związków pomiędzy tymi czynnikami, a następnie odniósł je do poszczególnych problemów, przeanalizował ich przyczyny i na tej podstawie sformułował cele strategiczne. Przyjęto filozofię, że cele strategiczne pomagają Gminie skoncentrować wysiłki na sprawach, które przesądzą o jej sukcesie. Cele strategiczne wskazują jak Gmina ma funkcjonować i rozwijać się, aby rozwiązać swoje problemy, wykorzystać szanse
i zaspokoić potrzeby mieszkańców, aby osiągnąć sukces.

          Do każdego problemu sformułowano wizję rzeczywistości w określonym obszarze po jego rozwiązaniu. Celem takiego podejścia jest ustanowienie drogowskazu, uświadomienie wszystkim zainteresowanym, organom gminy, mieszkańcom i ich organizacjom, w szczególności środowisku gospodarczemu, do którego należy także środowisko rolników, do czego mają wspólnie dochodzić. Następnie formułowano cel strategiczny przynoszący rozwiązywanie tego problemu, a w kolejnym kroku formułowano przypisane mu cele szczegółowe.

         Cele strategiczne stanowią konkretny przekładnik na język rzeczywistości misji rozwoju Gminy. Wyrażane są one ogólnie, jako funkcje definiujące te potrzeby, które powinny być zaspokojone w określonym czasie. Ponadto, opisują kierunek, w jakim powinien dokonywać się rozwój Gminy, są osadzone w realiach i wyznaczają tylko te działania, które rzeczywiście mogą zostać spełnione.

 Cele strategiczne zostały sformułowane na podstawie:

 1. Diagnozy stanu istniejącego (Raport) opisującej przede wszystkim tendencje rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy;
 2. Identyfikacji zjawisk najważniejszych dla rozwoju;
 3. Analizy możliwości rozwoju, dokonanej na podstawie uwarunkowań wewnętrznych,
  tj. problemów i atutów (słabych i silnych stron Gminy);
 4. Analizy możliwości rozwoju, dokonanej na podstawie uwarunkowań zewnętrznych, tj. szans
  i zagrożeń będących czynnikami hamującymi lub też stymulującymi procesy rozwojowe Gminy w przyszłości;
 5. Hierarchizacji składowych czterech wymienionych powyżej elementów analizy SWOT;
 6. Analizy przyczyn zjawisk metodą „ryby japońskiej” Ishikawy.

     Do każdego z analizowanych problemów i atutów przypisano odpowiadające
im uwarunkowania zewnętrzne, tj. kluczowe szanse i zagrożenia tkwiące w otoczeniu Gminy, mogące mieć pozytywny, bądź negatywny wpływ na tempo jej dalszego rozwoju, na które zgodnie
z definicją Gmina nie może oddziaływać samodzielnie, ale musi w planach rozwojowych respektować.

 Kolejne kroki zostały zrealizowane w formie:

 1. Sformułowania celów szczegółowych;
 2. Określenia miar postępu realizacji strategii.

    Cele szczegółowe są konkretyzacją celów strategicznych, i mają charakter funkcjonalny,
tzn. wyrażają bezpośrednio te potrzeby, które należy zaspokoić. Wobec ograniczonych środków finansowych będących w dyspozycji mieszkańców i władz Gminy, a równocześnie wobec wielu niezaspokojonych potrzeb mieszkańców, liczba celów szczegółowych została ograniczona do najbardziej możliwych do zrealizowania. Każdemu celowi szczegółowemu przyporządkowane zostały mierniki ich realizacji, które pozwolą na monitorowanie oraz nadzór nad realizacją Strategii.

     Strategia Sukcesu Gminy Wiśniew wymagała też określenia jej misji rozwoju, która jest sformułowanym, w sposób najbardziej ogólny, celem wyznaczającym zasadnicze kierunki rozwoju Gminy Wiśniew, kształtującym jej pozytywny wizerunek w otoczeniu.

      

Misja Gminy Wiśniew:

                MISJĄ WSPÓLNOTY GMINY WIŚNIEW JEST PRZEŁAMYWANIE ISTNIEJĄCYCH STEREOTYPÓW, TWORZENIE PRZYJAZNEGO OTOCZENIA DLA CZŁOWIEKA, WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH GMINY
I POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO W OPARCIU O LOKALNE ROLNICTWO,
W ZGODZIE Z ZASADAMI EKOLOGII, A TAKŻE SPOŻYTKOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, KREOWANIE ATRAKCYJNEGO WIZERUNKU GMINY WIŚNIEW, PRZY EFEKTYWNYM WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

 Wizje i cele strategiczne

Wizja 1: System oświaty gminnej kształci absolwentów o kwalifikacjach pożądanych dla rozwoju Gminy, a obiekty oświatowe są nowoczesne i stosownie do potrzeb wyposażone.

Cel 1: Dostosowanie struktury oświaty do potrzeb lokalnych i ustanowienie lokalnego, skutecznego systemu stałego podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

 Wizja 2: Mieszkańcy Gminy mają dostęp do sieci infrastruktury technicznej – korzystają
z wodociągów, kanalizacji, sieci energetycznych i systemu gospodarki odpadami.

Cel 2: Poprawa warunków życia mieszkańców.

Wizja 3: Na terenie gminy dobrze prosperuje rolnictwo i gospodarstwa agroturystyczne, mieszkańcy znajdują zatrudnienie przy obsłudze rosnącej liczby turystów.

Cel 3: Tworzenie warunków i programów wspierania przedsiębiorczości, zachęcenie mieszkańców do podejmowania działalności gospodarczej.

 Wizja 4: Mieszkańcy aktywnie włączają się w inicjatywy społeczne, wiele z nich sami inicjują
i realizują, kierowani przez lokalnych liderów.

Cel 4: Ujawnienie i aktywizacja liderów lokalnych oraz tworzenie warunków ich stałej współpracy dla dobra publicznego.

 Wizja 5: Terytorium Gminy jest czyste ekologicznie, a ekosystem wolny od zagrożeń.

Cel 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego Gminy i usunięcie jego zagrożeń.

 Wizja 6: Mieszkańcy Gminy aktywnie korzystają z bogatej oferty kulturalnej, w dużej mierze powstającej dzięki aktywności mieszkańców, opartej na lokalnych tradycjach, obrzędach
i obyczajach.

Cel 6: Wykreowanie wśród mieszkańców potrzeby aktywnego korzystania z oferty kulturalnej.

 Wizja 7: Gmina aktywnie i skutecznie korzysta z funduszy UE.

Cel 7: Stałe kwotowe zwiększanie absorpcji środków finansowych z UE.

 Wizja 8: Gmina Wiśniew jest miejscem rozpoznawanym w regionie i Polsce, chętnie odwiedzanym przez turystów szukających spokoju, wypoczynku i uczestnictwa w życiu wsi, w czystych ekologicznie terenach.

Cel 8: Stworzenie pożądanego wizerunku Gminy – miejsca atrakcyjnego agroturystycznie,
a następnie skuteczne promowanie go.

 Problemy w powiązaniu z szansami i atutami przedstawiają się jak następuje:

Problem 1

ORGANIZACJA SIECI SZKÓL - EDUKACJA

Czynniki związane

Atuty

Szanse

Postęp w funkcjonowaniu Urzędu

Wysokie w stosunku do dochodów inwestycje oświatowe

 

Wejście Polski do UE

 

 

Fundusze strukturalne i inne fundusze zewnętrzne

WIZJA: System oświaty gminnej kształci absolwentów o kwalifikacjach pożądanych dla rozwoju Gminy, a obiekty oświatowe są nowoczesne i stosownie do potrzeb wyposażone.

 Cel strategiczny 1: Dostosowanie struktury oświaty do potrzeb lokalnych i ustanowienie lokalnego, skutecznego systemu stałego podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

 1. CEL SZCZEGÓŁOWY

Obniżenie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych

MIERNIKI

 • Obniżenie udziału kosztów funkcjonowania placówek oświatowych w budżecie gminy o 1 procent rocznie przez 5 lat.

 2. CEL SZCZEGÓŁOWY

Rozszerzenie dostępu do edukacji i podnoszenie jej poziomu

MIERNIKI

 • Poprawienie wyników egzaminu gimnazjalnego o 25 procent w ciągu 3 lat.
 • Poprawa o 20 procent w ciągu 3 lat wyników testów w szkołach podstawowych.
 • Dostosowanie kształcenia do potrzeb lokalnego rynku, we współpracy ze Starostwem oraz PUP poprzez zbadanie potrzeb lokalnego rynku pracy. Podpisanie i realizacja umów z w/w podmiotami wciągu 1 roku.

 

Problem 2

BRAK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ –

ZŁE WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY

Czynniki związane

Atuty

Szanse

Oczyszczalnia ścieków z rezerwami odbioru

Wejście Polski do UE,

Duży odsetek oświetlonych dróg

Fundusze strukturalne i inne fundusze zewnętrzne

WIZJA: Mieszkańcy Gminy mają dostęp do sieci infrastruktury technicznej – korzystają
z wodociągów, kanalizacji, sieci energetycznych i systemu gospodarki odpadami.

 Cel strategiczny 2: Poprawa warunków życia mieszkańców.

 CEL SZCZEGÓŁOWY

Wieloletni Program Inwestycyjny przyjęty uchwałą Rady do końca 2004r

MIERNIKI

 • Liczba gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej w ciągu roku.
 • Liczba gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej w ciągu roku.
 • Ilość ścieków oczyszczonych i odprowadzonych w ciągu roku.
 • Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg.

Problem 3

BRAK MIEJSC PRACY

Czynniki związane

 

 

Atuty

Szanse

Potencjał agroturystyczny

Malejące bezrobocie

 

Istnienie internetu

 

Położenie Gminy przy drodze krajowej

 

Korzystne położenie Gminy w Powiecie

 

Bliskość Warszawy i Siedlec

 

Krajowy szlak kolejowy

 

Sprzyjające agroturystyce rozdrobnienie gospodarstw rolnych

Wizja: Na terenie gminy dobrze prosperuje rolnictwo i gospodarstwa agroturystyczne, mieszkańcy znajdują zatrudnienie przy obsłudze rosnącej liczby turystów.

 Cel strategiczny 3: Tworzenie warunków do wspierania przedsiębiorczości i zachęcenie mieszkańców do podejmowania działalności gospodarczej.

 CEL SZCZEGÓŁOWY

Propagowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców

MIERNIKI

 • Liczba nowych miejsc pracy (po 2 latach)
 • Liczba nowych przedsiębiorstw (w okresie 2 lat )
 • Stopień wykorzystania środków masowego przekazu i Internetu wyrażony liczbą artykułów o aktywności mieszkańców, publikacji i wejść na strony internetowe.

 CEL SZCZEGÓŁOWY

Promowanie wśród mieszkańców idei prowadzenia gospodarstw agroturystycznych

MIERNIKI

 • Liczba zorganizowanych szkoleń dla mieszkańców dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Liczba uczestników szkoleń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
 • Liczba nowopowstałych gospodarstw agroturystycznych
 • Liczba turystów na obszarze Gminy (po roku)
 • Liczba stałych miejsc pracy w obszarze kultury i turystyki (po 2 latach)
 • Dochody z turystyki i kultury

 

Problem 4

MAŁA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA – BRAK LIDERÓW

Czynniki związane

Atuty

Szanse

Istnienie GOK

Rosnąca liczba studiującej młodzieży

Dobra współpraca jednostek kultury z jedn. oświaty, kościołem

 

WIZJA: Mieszkańcy Gminy aktywnie włączają się w inicjatywy społeczne, wiele z nich sami inicjują.

 Cel strategiczny  4: Ujawnienie i aktywizacja liderów lokalnych oraz tworzenie warunków ich stałej współpracy dla dobra publicznego.

 CEL SZCZEGÓŁOWY

Propagowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców

MIERNIKI

 • Liczba inicjatyw wspieranych przez Urząd.
 • Liczba organizowanych przez Urząd debat publicznych
 • Liczba wniosków zgłoszonych przez mieszkańców

Problem 5

NISKA ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA

Czynniki związane

Atuty

Szanse

Czyste gleby

Fundusze strukturalne przeznaczone na ochronę wód powietrza i gleby

 

Wprowadzenie w życie przepisów dotyczących ochrony środowiska

WIZJA: Terytorium Gminy jest czyste ekologicznie, a ekosystem wolny od zagrożeń.

 

Cel strategiczny 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego Gminy i usunięcie jego zagrożeń.

 CEL SZCZEGÓŁOWY

Podnoszenie świadomości ekologicznej, edukacja urzędników i mieszkańców

MIERNIKI

 • Liczba uczestniczących w szkoleniach urzędników.
 • Liczba materiałów informacyjnych dla mieszkańców.
 • Liczba konkursów ekologicznych
 • Liczba osób uczestniczących w konkursach, spotkaniach, konferencjach o tematyce ekologicznej.

 CEL SZCZEGÓŁOWY

Przeprowadzanie w szkołach podstawowych i gimnazjach dodatkowych zajęć na temat ekologii
i ochrony środowiska

MIERNIK

 • Liczba godzin przeprowadzonych zajęć.

 CEL SZCZEGÓŁOWY

Nowoczesny system gospodarki odpadami

MIERNIKI

 • Liczba gospodarstw domowych objętych programem selektywnej zbiórki odpadów.
 • Liczba użytkowanych zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów.
 • Objętość zlikwidowanych składowisk odpadów.

 CEL SZCZEGÓŁOWY

System monitoringu i kontroli gospodarki odpadami

MIERNIK

 • Liczba wdrożonych systemów monitoringu i kontroli

 

Problem 6

KULTURA

Czynniki związane

Atuty

Szanse

Duży odsetek młodzieży kontynuującej naukę w szkołach wyższych

Wejście Polski do UE,

Dogodny dostęp uczniów do sieci placówek oświatowych

Fundusze strukturalne i inne fundusze zewnętrzne

Istnienie GOK

 

Dobra współpraca jednostek kultury z jednostkami oświaty i kościołem

Wysokie w stosunku do dochodów nakłady na inwestycje oświatowe

WIZJA: Mieszkańcy Gminy aktywnie korzystają z bogatej oferty kulturalnej, w dużej mierze powstającej dzięki aktywności mieszkańców, opartej na lokalnych tradycjach, obrzędach
i obyczajach.

 Cel strategiczny 6: Wykreowanie wśród mieszkańców potrzeby aktywnego korzystania z oferty kulturalnej.

 CEL SZCZEGÓŁOWY

Stworzenie interesującej oferty kulturalnej i jej promowanie

MIERNIKI

 • Liczba uczestników imprez/wydarzeń kulturalnych w obiektach zabytkowych i infrastruktury kulturalnej.
 • Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych w obiektach zabytkowych/kulturowych.
 • Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki.
 • Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów turystycznych
  i kulturalnych.
 • Liczba wypromowanych markowych produktów turystycznych i kulturowych.

Problem 7

BRAK STRATEGII UBIEGANIA SIĘ O FUNDUSZE UNIJNE

Czynniki związane

Atuty

Szanse

Postęp w funkcjonowaniu Urzędu

Wejście Polski do UE,

 

Fundusze strukturalne i inne fundusze zewnętrzne

WIZJA: Gmina aktywnie i skutecznie korzysta z funduszy UE

 Cel strategiczny 7: Stałe kwotowe zwiększanie absorpcji środków finansowych z UE

 CEL SZCZEGÓŁOWY:

Strategia pozyskiwania środków zewnętrznych

MIERNIKI

 • Opracowanie i wdrożenie strategii pozyskiwania środków zewnętrznych w ciągu 1 roku.
 • Kwota pozyskiwanych środków.

 CEL SZCZEG ÓLOWY:

Szkolenie pracowników Urzędu w zakresie pozyskiwania środków unijnych

MIERNIK

 • Liczba przeszkolonych pracowników
 • Liczba szkoleń, w których uczestniczą pracownicy urzędu w ciągu roku.
 • Kwota pozyskiwanych środków.

Problem 8

PROMOCJA GMINY

Czynniki związane

Atuty

Szanse

 

Wejście Polski do UE,

Zespół dworski

Fundusze strukturalne i inne fundusze zewnętrzne

Potencjał agroturystyczny (bogactwo fauny i flory – ptaki, ryby, grzyby)

Malejące bezrobocie

 

Internet

 

Duży kompleks leśny

 

Bliskość Warszawy i Siedlec

 

Krajowy szlak kolejowy

 

Położenie Gminy przy drodze krajowe

WIZJA: Gmina Wiśniew jest miejscem rozpoznawanym w regionie i Polsce, chętnie odwiedzanym przez turystów szukających spokoju, wypoczynku i uczestnictwa w życiu wsi, w czystych ekologicznie terenach.

 Cel strategiczny 8: Stworzenie pożądanego wizerunku Gminy – miejsca atrakcyjnego agroturystycznie, a następnie stałe promowanie go.

 CEL SZCZEGÓŁOWY

Opracowanie strategii promocji Gminy

MIERNIK

 • Wdrożenie oraz monitoring strategii.

 CEL SZCZEGÓŁOWY

Promocja Gminy

MIERNIKI:

 • Stopień wykorzystania środków masowego przekazu i Internetu wyrażony liczbą artykułów, publikacji i użytkowników Internetu.
 • Liczba konferencji, targów i imprez promocyjnych, w których prezentowany był Wiśniew.
 • Realizacja strategii promocji gminy.
   
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin